Trgovina bo med kolektivnim dopustom 16.08 do 26.08 2022 ZAPRTA

Spletno naročilo razrezov obratuje tudi med tem časom.

Kolektiv MOJSTER JAKA tudi vam želi lepo poletje, kjer koli že boste.

Bipis d.o.o. spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene prek spletnega informacijskega sistema mojster-jaka.net, skrbno varoval in jih brez vaše privolitve ne bo posredoval tretji osebi oziroma jih uporabil v druge namene.

Bipis d.o.o. se zavezuje, da bo po svojih najboljših možnih močeh varoval podatke in zasebnost obiskovalcev spletnih strani www.mojster-jaka.net

Da bi preprečili nepooblaščen dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov, ki jih zbiramo. Bipis d.o.o. ne more izključiti morebitne zlorabe podatkov, saj je internet navkljub varnostnim ukrepom in varnostnim komunikacijskim protokolom nepredvidljiv medij.

Piškotki (angl. Cookies)

Piškotki so informacija o vašem obisku spletnih strani. Na vaš računalnik se ob obisku spletne strani namesti piškotek (datoteka z informacijami), ki na eni strani poskrbi za enostavnost in hitrost, vendar pa po drugi strani predstavljajo tudi vdiranje v zasebnost oziroma možnost kasnejšega usmerjenega oglaševanja.

Vsebina piškotka:

V piškotku so osnovni podatki o vašem obisku določene spletne strani. Najprej je ime vašega računalnika oziroma vaše ime ter ime obiskane spletne strani. Vsebina piškotka se shrani na vašem računalniku v posebnem direktoriju. Z dvakratnim klikom na datoteko dobimo podrobnejše informacije o obiskani spletni strani, datumu in uri obiska. Vsi ti podatki so shranjeni tudi pri upravljavcu spletne strani, ki ste jo obiskali.

Piškotke lahko z določenimi nastavitvami brišemo, izključujemo oziroma jih pogojno uporabljamo. V osnovi so brskalniki nastavljeni tako, da piškotke sprejemajo, zavračajo pa nastavljanje piškotkov, ki ne izvirajo iz področja zapisanega v naslovni vrstici.

webdesignburn.com