Avtorske pravice

S to spletno stranjo upravlja Bipis d.o.o. Vsebine, objavljene na spletnih straneh www.mojster-jaka.si so last Bipis d.o.o. in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati.

Prav tako si Bipis d.o.o. pridržuje pravico do sprememb vsebin.

Pridržki

Bipis d.o.o. bo na svojih spletnih straneh zagotavljal točnost in ažurnost podatkov z vso skrbnostjo, vendar pa za njihovo točnost, celovitost, kot tudi za škodo, ki bi izhajala iz tega, ne prevzema nikakršne odgovornosti. Bipis d.o.o. tudi ne prevzema nobene odgovornosi v povezavi s posledicami, ki jih povzročijo informacije, vsebovane na tej spletni strani. Bipis d.o.o., ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne viruse, ki bi se k uporabnikom prenesli s te spletne strani.

Bipis d.o.o. ni odgovoren za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Niti Bipis d.o.o. niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Za vse dodatne informacije in pooblastila se obrnite na:

P.e. Mojster Jaka
Ljubljanska cesta 3d
1240 Kamnik
Slovenija